SRI
De allvarligaste riskerna syns inte i registerutdrag
jay-ruzesky-91051.jpg

Säkra din rekrytering med bakgrundskontroller

De allvarligaste riskerna syns inte i registerutdrag

Bakgrundskontroll och riskbedömning –
inte alltid samma sak

 

Egentligen vill jag inte kalla det vi gör för en bakgrundskontroll. Vi går mycket djupare än så. Problemet med många bakgrundskontroller är att informationen organisationerna får tillbaka sällan är förädlad. Den visar inte hela bilden av en individ.

Vårt analysarbete utgår från underrättelsemetodik och våra analytiker utbildas vid Försvarshögskolan. Tillsammans har vi över 65 års erfarenhet av säkerhetsarbete. Jag har arbetat som biträdande säkerhetschef vid Försvarsmakten och har även metod- och konceptutvecklat personalsäkerhetstjänster för Försvarsmaktens nationella HR-center, Militärpolisen och flera säkerhetsbolag inom den privata sektorn.

Vårt mål är att bedöma en persons riskprofil utifrån befattningens organisatoriska innebörd. Istället för att endast samla information om en person, så gör vi långt- och djupgående analyser och bedömer vad informationen innebär. Vi lägger också stor vikt vid att analysera sociala beteenden på nätet. Som kund får du även förslag på relevanta fördjupningsfrågor inför personens kommande intervju.

Med vår kompetens utgör vi sektorns mest kvalitativa samarbetspartner och leverantör av dessa tjänster. Organisationer på alla nivåer ska kunna minimera risken vid viktiga rekryteringar. Genom att objektivt bedöma kandidaters sårbarhet och lojalitet så kan vi erbjuda den tryggheten.

170211_sri_0984.jpg
Vår underrättelsemetod kräver kompetens. Därför utbildas våra analytiker vid Försvarshögskolan.
— PIERRE GUDMUNDSON

R.I.S.C.™ – en objektiv mätmetod

Unika kompetenser eller en bra magkänsla kommer lätt i vägen för objektivitet vid en intervjusituation. Men för att fastställa en persons lojalitet och sårbarhet är ett objektivt öga ett måste.

 

Våra kontrollnivåer

 

 
RISC_Symbol_A.png

Medarbetare

Den lägsta kontrollnivån innehåller till skillnad från resterande nivåer en analys utifrån 4 delområden. Paketet är utformat för tjänster som innebär viss tillgång och insyn i organisationens känsliga information. Det kan till exempel vara en administratör- eller servicetjänst, receptionister och handläggare.

Specialist

För befattningar med en större insyn och ansvar inom känsliga delar av organisationen. Analysen görs utifrån 6 delområden för en ännu skarpare helhetsbild. Befattningar för denna kontroll är till exempel konsulter, projektledare, mellanchefer och övriga tjänster med utökad fysisk eller IT-baserad åtkomst.

Executive

Executive-kontrollen görs även den utifrån 6 delområden, med tillägget att kandidatens närmaste familj även bedöms. Befattningar aktuella för en Executive-kontroll är andra linjens chefer och uppåt. Befattningar med djup kunskap och omfattande tillgång till information som bedöms som kritisk och viktig för organisationen. Exempelvis CEO, CFO och COO med flera.

BOLAG

Passande vid en kommande bolagsfusion eller samarbeten, men även vid en rekrytering av de mest seniora befattningarna. Det är vanligt att en potentiell VD eller styrelseledamot har uppdrag i andra bolag, vilket då kontrolleras djupare. Vid de viktigaste rekryteringarna kan denna kontrollnivå fungera som ett komplement för att andra engagemang och relationer ska synas ordentligt.

Styrelsekandidat

Vid behov av ny kompetens eller diversifiering i en befintlig styrelse är det lämpligt att kontrollera personens bakgrund mot rollen i styrelsen. Denna nivå kontrollerar kandidaten för att säkerställa bland annat kompetens, övriga åtaganden, lojaliteter och historik avseende t ex personalia, juridiska och ekonomiska händelser.