SRI
De allvarligaste riskerna syns inte i registerutdrag

GDPR

GDPR

GDPR  ersätter Personuppgiftslagen (PuL)
Den 25 maj 2018 träder en ny personuppgiftslag i kraft i hela EU: GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR för dig som granskad
I samband med att GDPR träder i kraft är det du som privatperson som har makten över dina personuppgifter. Du har rätt att bli tillfrågad innan uppgifter om dig hanteras. Du har även rätt att veta hur dessa uppgifter om dig ska användas, hur de kommer lagras och varför de sparas. Som privatperson har du rätt  att begära ut dina personuppgifter från ett företag kostnadsfritt. 

Hur vi hanterar uppgifter om dig
Scandinavian Recruitment Intelligence värnar den personliga integriteten. För oss är det viktigt med balans och att göra rätt då vi samlar in, hanterar och levererar information om just dig! För att säkra att detta sker i enlighet med GDPR och även PuL har vi anlitat jurister inriktade mot just GDPR, PuL, personlig integritet och dataskydd för att låta dem kontrollera vår hantering och våra processer. Detta gör att Du idag kan känna dig trygg med att det Scandinavian Recruitment Intelligence gör är korrekt och sker helt enligt det regelverk som finns och självklart enligt det du samtyckt till.

Uppgifterna som vi hanterat om dig, raderas därför alltid i samband med att vårt arbete slutförts.