SRI
De allvarligaste riskerna syns inte i registerutdrag

Bakgrundskontroll vid rekryteringar

Bakgrundskontroll – ökad trygghet vid rekrytering

Vad innebär en bakgrundskontroll?

Bakgrundskontroller ska ge en heltäckande bild av den sökandes livsvillkor och andra omständigheter som kan vara av intresse för en arbetsgivare. SRIs bakgrundskontroller erbjuder våra kunder ett genomarbetat underlag som ger möjlighet att värdera en kandidat utifrån verifierad och vidimerad fakta, där eventuella avvikelser och anmärkningsvärda omständigheter synliggörs. Detta innebär alltså att vi tittar på alla de lagliga instanser som vi kan för att få en bild om en persons inställningar till samhället, arbetsgivare, kontaktnät och intressen- allt för att skydda den potentiella nya arbetsgivaren, företaget, informationen som hanteras och de anställda.

Det kan röra sig om formella hinder för en anställning som till exempel att den sökande är dömd för något brott, men en bakgrundskontroll innebär även att hjälpa kunden att identifiera en persons sårbarheter, lojalitet, pålitlighet och allmän lämplighet.

 

Etik och integritet

Varje bakgrundskontroll (background check) genomförs med samtycke från personen som kontrolleras. Den aktuella personen har alltid möjlighet att avvisa en kontroll. Hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och all vår personal undertecknar sekretessavtal rörande informationen de kommer i kontakt med. Vi utför självfallet även bakgrundskontroller på samtliga personer som anställs i vårt bolag.

Våra kontrollnivåer

Syftet med alla våra paket nedan är att ge våra kunder trygghet i form av ett kvalitativt beslutsunderlag. Förutom nivån Medarbetare levereras samtliga sammanställningar även med frågeställningar inför kommande intervju.

 


Screen.jpeg

Screen

En screen är en begränsad kontroll och informationsinhämtning. En redogörelse av de viktigaste underlagen innan beslut. Svaren återges obearbetat och kortfattat men väldigt snabbt.


Medarbetare

Den lägsta kontrollnivån innehåller till skillnad från resterande nivåer en analys utifrån 4 delområden. Paketet är utformat för tjänster som innebär viss tillgång och insyn i organisationens känsliga information. Det kan till exempel vara en administratör- eller servicetjänst, receptionister och handläggare.

Specialist

För befattningar med större insyn och ansvar inom känsliga delar av organisationen. Analysen görs här utifrån 6 delområden för en ännu skarpare helhetsbild. Befattningar för denna kontroll är till exempel konsulter, projektledare, mellanchefer och övriga tjänster med utökad fysisk eller IT-baserad åtkomst.

Executive

Executive-kontrollen görs även den utifrån 6 delområden, med tillägget att kandidatens närmaste familj även bedöms. Befattningar aktuella för en Executive-kontroll är andra linjens chefer och uppåt. Befattningar med djup kunskap och omfattande tillgång till information som bedöms som kritisk och viktig för organisationen. Exempelvis CEO, CFO och COO med flera.

Bolag

Passande vid en kommande bolagsfusion eller samarbeten, men även vid en rekrytering av de mest seniora befattningarna. Det är vanligt att en potentiell VD eller styrelseledamot har uppdrag i andra bolag, vilket då kontrolleras djupare. Vid de viktigaste rekryteringarna kan denna kontrollnivå fungera som ett komplement för att andra engagemang och relationer ska synas ordentligt.

Styrelsekandidat

Vid behov av ny kompetens eller diversifiering i en befintlig styrelse är det lämpligt att kontrollera personens bakgrund mot rollen i styrelsen. Denna nivå kontrollerar kandidaten för att säkerställa bland annat kompetens, övriga åtaganden, lojaliteter och historik avseende tex personalia, juridiska och ekonomiska händelser.